Vol 6, No 3 (2015)

Table of Contents

Research Article

Kaushik Kumar Panigrahi, Ayesha Mohanty, Jyotsnarani Pradhan, Tapas Ranjan Das, Bhabendra Baisakh
PDF
651-657
P Jhansi Rani, P.V. Satyanarayana, N.Chamundeswari, M. Lal Ahamed and M.Girija Rani
PDF
658-662
M. O. Olayiwola, Dabo, O.A. and Ariyo, O.J.
PDF
663-667
C. Vidhya and N.Kumar
PDF
668-671
Rinkal Patel, S.D.Solanki, R.A. Gami, K. P. Prajapati, P.T.Patel and H.S.Bhadauria
PDF
672-679
N. S. Parde, Zate D.K., Bhalerao G.A., and Mehetre S. S
PDF
680-687
Rohini M. R., Malik S K, Susheel Kumar and Rekha Chaudhary
PDF
688-699
B. Meena Kumari, N.Manivannan and K.Ganesamurthy
PDF
700-708
C.H. Nagaraju, Desai, S.A. Suma, S. Biradar, Rudra Naik, V. Chetana C.K. and Sathisha T.N.
PDF
709-714
K. Veni, E. Murugan, T. Radhamani
PDF
715-722
Chandra kant, Ramesh, S. Vaijayanthi, P. V. Byregowda, M. Mohan Rao, A. Keerthi, C.
PDF
723-728
Ramesh Singh Pal, R ArunKumar, J P Aditya, P K Agrawal, K K Mishra, J C Bhatt
PDF
729-737
Anita Babbar, Suneeta Pandey and Rachana Singh
PDF
738-748
M. G. Valu, Madariya, R. B., Mehta, D. R. And Khanpara, M. D
PDF
749-754
S. K. Gupta, J. Souframanien and K. S. Reddy
PDF
755-763
G. Bhargavi, V. Satyanarayana Rao, D. Ratna Babu and K.L. Narasimha Rao
PDF
764-770
Sakhechand A. Anarase, Rajubhai T. Desai, Girish B. Chaudhari, Atul B Patil, Yogesh G Ban
PDF
771-781
Atul Madhao Pradhan, Kisor Kumar Sarkar and Amitava Konar
PDF
782-786
S. B. Dagade, L.K. Dhaduk, D. R. Mehata and A.V. Barad
PDF
787-791
Boddupalli Srinivas, and Dharavath Bhadru
PDF
792-800
S. K. Tripathy, B. R. Mohapatra A. K. Parida, K. Pradhan, N. Senapati, G. B. Dash
PDF
801-812
R. Anandalakshmi, Sivakumar. V., Rekha R.Warrier and Narmatha Bai, V
PDF
813-825

Research Note

N. H. Satyanarayana, V. Visalakshmi, Subhra Mukherjee, Bhanu Priya and K. K. Sarkar
PDF
826-830
Ramesh Kumar - S. Prabakaran, S.Balakrishnan,S.RameshKumar,T.Arumugam, C.R.Anandakumar
PDF
831-837
P. Vindhiyavarman, Gunasekaran M, Thangaraj K, Amala Balu P
PDF
838-841
Akshay Chittora and Dhirendra Kumar Singh
PDF
842-847
M. Abdul Nizar and R.M. Mulani
PDF
848-854
P. Sindhumole, Veena, V. and Beena, R.
PDF
855-860
P. A. Priya and V. P. Santhi*
PDF
861-865
Archana Mishra, Mishra H. N.A, Senapati N.B and Tripathy P
PDF
866-869
N. R. Joshi, M. A. Patel, K. N. Prajapati, J. R. Patel and A. D. Patel
PDF
870-874
S. D. Tayade, R. D. Ratnaparkhi, V. B. Gundewadi, S. S. Nichal and R. S. Mali
PDF
875-880