Vol 2, No 4 (2011)

Table of Contents

Research Article

B.M.Dushyantha Kumar and Y.G.Shadakshari
PDF
480-483
Ahmad Ramezani and Masoud Torabi
PDF
484-487
Sudeshna Chakraborty, Indrapratap Thakare , Rallapalli Ravikiran, Vivek Nikam, Ruchi Trivedi,Sasidharan N and G.C. Jadeja
PDF
488-493
Parashuram, D. Patroti, Jayarame Gowda, Satish R.G and Mallikarjun N.M
PDF
494-500
Kamannavar, P.Y., Vijaykumar, A.G. Revanappa S.B. Ganajaxi, M. Arunkumar, Kuchanur P.H and P.M.Salimath
PDF
501-505
M.R. Bindu, Sverup John, G. Suja, M.Indira and T.N. Vilasini
PDF
506-509
Mahesh, S and Sathyanarayana, N
PDF
510-519

Research Note

Anilkumar , C. Vanniarajan and J. Ramalingam
PDF
520-522
Basavaraja, T, Gangaprasad, S, Dhusyantha Kumar, B. M and Shilaja Hittlamani
PDF
523-526
S. Najeeb, A.G.Rather , M.A.Zargar, , F.A.Sheikh, S.M. Razvi , Badrul Hassan, Gulzaffer, M.A. Ahanger and N.A.Teeli
PDF
527-530
Abdul Fiyaz, R , Ramya K.T, Chikkalingaiah, Ajay B.C, Gireesh C and R. S. Kulkarni
PDF
531-537
Rajamadhan.R, R.Eswaran and A.Anandan
PDF
538-542
Shivam Soni and Deepak Sharma
PDF
543-548
S. Najeeb*, A.G.Rather, M.A.Zargar, F.A.Sheikh, S.M. Razvi , Badrul Hassan, Gul zaffer and M. A.Ahanger
PDF
549-551
Devendra Upadhyay, Nandan Mehta, Jitendra Singh and Mayuri Sahu
PDF
552-554
Nandini, C, Savithramma D. L., Naresh Babu, N.
PDF
555-558
Vanishree, R. Lokesha, J.R.Diwan and M.V.Ravi
PDF
559-562
D.Shivani, Ch. Sreelakshmi and C.V. Sameer Kumar
PDF
563-567
Sateesh Adiger, G. Shanthkumar, P. I. Gangashetty and P. M. Salimath
PDF
568-573
S.Praneetha, V. Rajashree and L.Pugalendhi
PDF
574-577
Iram Fatma Jafri , Ainul Haq Khan, Mohd Gulfishan And M.Y.K. Ansari
PDF
578-582
Rajib Roychowdhury, Parveen Sultana and Jagatpati Tah
PDF
583-588
V. Ponnuswami and S. Chitra
PDF
589-591
Ashish G Vala, R.S.Fougat and G.C.Jadeja
PDF
592-596