Vol 2, No 2 (2011)

Table of Contents

Research Article

Immanuel Selvaraj.C, Pothiraj Nagarajan, K. Thiyagarajan, M Bharathi, and R Rabindran
PDF
165-178
Ashwini Samak N.R., Shashidhar, N., Hanumareddy Biradar and Shailaja Hittalamani
PDF
179-183
Adnan Kanbar, Katsuhiko Kondo and H.E. Shashidhar
PDF
184-193
Keshava Murthy B. C, Arvind Kumar and Shailaja Hittalmani
PDF
194-199
Totok A.D.H., Suwarto, A. Riyanto, D. Susanti, N. Farid, I.N. Kantun, Suwarno and Shao-Hui Zheng
PDF
200-208
Deepakkumar G. Shinde, B. D. Biradar, S. K. Deshpande, P. M. Salimath,M. Y. Kamatar, Gayatree G.Shindhe and Channaya P. Hiremath
PDF
209-217
B.N. Gnanesh, K.N. Ganapathy, B.C. Ajay, M. Byre Gowda
PDF
218-223
S.Ranjith Rajaram and P.Senthil Kumar
PDF
224-227
Girjesh Kumar and Nitisha Srivastava
PDF
228-234

Research Note

Manoj Kumar Prajapati, Chandra Mohan Singh, G. Suresh Babu, G. Roopa Lavanya and Priyadarshini Jadhav
PDF
235-238
1 Kalimullah
PDF
239-243
R. G. Sandeep, M. R. Gururaja Rao, B. Venkatesh Bhat, S. S. Rao, R. S. Kulkarni, Shailaja Hittalmani and C. A. Srinivasa Murthy
PDF
244-247
Vinay patted, M. Y. Kamatar and S. K. Deshpande
PDF
248-252
R. Pavan, H. C. Lohithaswa, M. C. Wali, Gangashetty Prakash and B. G. Shekara
PDF
253-257
Ch.Sreelakshmi and M.Reddisekhar
PDF
258-262
Sidramappa, S. A. Patil, Shobharani.M and P. M. Salimath
PDF
263-265
D.Shivani, Ch. Sreelakshmi and C.V. Sameer Kumar
PDF
266-269
Kalamani.A, Ameena Premnath and G. Vijayakumar
PDF
270-274
Sabeena Fatima Ansari, Nandan Mehta, Sajid Ansari and J. P. Gavel
PDF
275-281
Rajib Roychowdhury and Jagatpati Tah
PDF
282-286