Vol 3, No 1 (2012)

Table of Contents

Research Article

Seyed Mohammad Amin Feghhi, Peyman Norouzi , Abbas Saidi, Katayoun Zamani and Reza Amiri
PDF
598-605
M.K. Srivastava, Dhirendra Singh and Shweta Sharma
PDF
606-611
Benabderrahim Mohamed Ali, HamzaHammadi, Haddad Mansour and Ferchichi Ali
PDF
612-620
Sachin B. Kalwade, Rachayya M. Devarumath,Prashant G Kawar, K. V. Sushir
PDF
621-628
Rajakumar., Nidagundi J. M., Kuchanur P.K And Konda C. R.
PDF
629-633
Sridevi, G., Raju, B.R., Mohankumar, M.V and Sheshshayee, M, S.
PDF
634-638
A. Mothilal and M. Jayaramachandran
PDF
639-642
Ashok Badigannavar and J. G. Manjaya
PDF
643-648

Research Note

Ravi V. Mural, Chikkalingaiah And Shailaja Hittalmani
PDF
649-651
Gopal Dan, N. Manivannan and P. Vindhiyavarman
PDF
652-656
Gopal Dan, N. Manivannan and P. Vindhiyavarman
PDF
657-659
S.Kanagarasu, G.Nallathambi, K.N.Ganesan and S.Kannan
PDF
660-663
Mohammad Golbashy, Mohsen Ebrahimi, Saied Khavari khorasani, Khodadad Mostafavi
PDF
664-670
Yogeesh L.N, Viswanatha K.P, Ravi B.A and Gangaprasad S.
PDF
671-675
Z. A. Dar, Shafiq A. Wani., Gulzaffar, M. Habib, Sofi, N. R., Ahmed, I., Ahmed , Z and M. H. Khan
PDF
676-681
C.V.Sameer Kumar, Ch.Sreelakshmi and D.Shivani
PDF
682-685
V. M. Choudki, Prashanth Sangannavar, Savita, S. G., B. M.Khadi., H. M. Vamadevaiah and I. S. Katageri
PDF
686-691
Revathi, S., John Joel, A. and Manivannan, N
PDF
692-694
W. Hussain and G. S. Sanghera
PDF
695-700
S. Griffa*, M. Quiroga, A. Ribotta, E. López Colomba, E. Carloni, E. Tommasino, C. Luna and K. Grunberg
PDF
701-706
S.M. Fida Hassan, Muhammad Shahid Iqbal , Ghulam Rabbani, Naeem-ud-Din and Ghulam Shabbir
PDF
707-710
S. C. Ghosh and Deepak. Sharma
PDF
711-714