Vol 4, No 1 (2013)

Table of Contents

Research Article

Umesh C Deshmukh, Ritu R Saxena, Mary Suchita Xalxo, Deepak Sharma and S B Verulkar
PDF
1021 - 1026
HANNACHI Abderrahmane, FELLAHI Zine El Abidine,BOUZERZOUR Hamenna and BOUTAKRABT Ammar.
PDF
1027- 1033
K Seetharam, S.Thirumeni, K.Paramasivam, S.Nadaradjan
PDF
1034-1042
P. Arunachalam , P. Kannan, J. Prabhaharan, G. Prabukumar and Zadda Kavitha
PDF
1043-1049
Sowmini.K and Jayamani. P
PDF
1050-1055
Jadhav, R. S. and Mohrir, M. N.
PDF
1056-1060
S.Praneetha , T.Sarasvathy, D.Veeraragavathatham and L.Pugalendhi
PDF
1061-1066

Research Note

S. Juliet Hepziba, K. Geetha and S. M. Ibrahim
PDF
1067-1072
K. Seetharam and K. Ganesamurthy
PDF
1073-1079
P. Lakshmi Prasanna, J.S.V. Samba Murthy ,P.V. Ramakumar and V. Srinivasa Rao
PDF
1080-1085
Bharathi Mudaraddi and K.B. Saxena
PDF
1086-1089
Jadhav, R. S. and Mohrir, M. N.
PDF
1090-1092
P.J.M.Rao and M.Gopinath
PDF
1093-1096
Balaji Lokesh, P. Suryanarayana Reddy, R.V.S. K. Reddy and N.Sivaraj
PDF
1097-1100
R. Hazarika, B. Neog R.N.S. Yadav and S.B. Tripathi
PDF
1101-1107
Veena, R, Amrik Singh Sidhu, Pitchaimuthu, M and Souravi, K
PDF
1108-1112