Vol 4, No 3 (2013)

Table of Contents

Research Article

Vikash Kumar, U. B. Apte,S. G. Bhagwat, B. B. Jadhav, D. S. Sawant and B. K. Das
PDF
1193-1200
Sala. M, C.R. Ananda kumar, S. Geetha, R.P. Gnanamalar and G. Hemalatha
PDF
1201-1204
C. S. Desale And D. R. Mehta
PDF
1205-1213
Prabhakar, M. Elangovan And D. M. Bahadure
PDF
1214-1218
K. C. Chandana, L. Prasanthi, M. Reddi Sekhar and B. V. Bhaskara Reddy
PDF
1219-1227
M. Tarikul Hasan, Anil Chandra Deb
PDF
1228-1231
M.Shanthi Priya, K.H.P.Reddy, M.Hemanth Kumar, V.Rajarajeswari, G.Mohan Naidu
PDF
1232-1236
K. Radha Rani, K. Ravinder Reddy and Ch. Surrender Raju
PDF
1237-1241

Research Note

S. R. Shinde, S. V. Desai, and R. M. Pawar
PDF
1242-1245
Vavdiya, P. A, Dobariya, K. L., Babariya, C. A and Sapovadiya, M. V.
PDF
1246-1250
P. Gopikrishnan, N. Shunmugavalli and G.Anand
PDF
1251-1254
Shaikh Md. Soyab Akhil Mohd. Ab. Mazid, Mohrir M.N and Jadhav R. S.
PDF
1255-1257
Shaikh Md. Soyab Akhil Mohd. Ab. Mazid, Mohrir M.N and Jadhav R. S.
PDF
1258-1260
Deepthi.I.V.L , A. Kalamani and N. Manivannan
PDF
1261-1264
P. Ramakrishnan, C. Babu and K. Iyanar
PDF
1265-1270